Terug naar blog

BlogHoorzitting HSL/HRN: Minister negeert concurrenten NS

Voorzitter Anne Hettinga van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) uitte zijn onvrede.  In het besluitvormingsproces dat leidde tot verlenging van de concessie aan de NS nam de Minister Het Nieuwe Spoorplanvan de FMN niet als serieus alternatief mee. Met Het Nieuwe Spoorplan zal de FMN het Nederlandse treinverkeer efficiënter voor de reiziger en goedkoper voor de staat maken. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit rekenden Het Nieuwe Spoorplan door en kwamen uit op een besparing van 210 miljoen euro.

Hettinga was niet de enige die klaagde over het besluitvormingsproces. Ook  de heren Pacey (Virgin) en Merz (Deutsche Bahn) die speciaal voor de hoorzitting uit Engeland en Duitsland waren overgekomen, stelden dat de deur van de minister niet openstond voor onderhandelingen over de inrichting van het Nederlandse spoor.  

ProRail informeerde de kamerleden dat er geen technische bezwaren zijn voor het toelaten van meerdere vervoerders op het hoofdrailnet. Ook reizigersorganisatie Rover zei niet tegen het toelaten van meerdere vervoerders op het spoor te zijn, mits de aanbevelingen van de commissie Meijdam nageleefd worden. Rover stelde verder dat het rapport van Ecorys, waar de Minister bij de onderbouwing van haar besluit op terugvalt, niet in het belang is van de reiziger.

De kamerleden zijn geschokt over het verloop van het proces. In een brief naar de Vaste Kamercommissie informeerde ze de leden dat ze met verschillende partijen gesproken had alvorens haar besluit te nemen. De hoop is dat kamerleden de minister terug sturen naar de onderhandelingstafel en de alternatieven voor het treinverkeer in Nederland dan wel serieus neemt.